Klubben Fodbold Gymnastik Trim Støtteudvalg Bøllebladet
Online tilmelding

Hovedbestyrelsen
Galleri
Nyhedsarkiv
Kalender

Vedtægter
Find vej

Links
Referater

Referat Generalforsamling 2016

Referat generalforsamling for Skallebølle Sportsklub d. 24. februar 2016

 

1.       Valg af dirigent og stemmetæller

2.       Formandsberetning til godkendelse

3.       Regnskabsaflæggelse til godkendelse

4.       Kommende års budget til orientering

5.       Indkomne forslag – herunder kontingentfastsættelse

6.       Valg af formand i ulige år – Udgår i år

7.       Valg af kasserer i lige år – Tove genopstiller

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer   

-          Repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år

-          Repræsentanter for ikke-idrætslige udvalg i lige år

9.       Godkendelse af afdelingsbestyrelser

10.   Valg af 1 revisor

11.   Valg af 1 revisorsuppleant

12.   Eventuelt

 

Ad 1: Børge Christensen blev valgt som dirigent.

Peter Skibsted valgt som stemmetæller.

 

Ad 2: Formandsberetning blev læst op (se bilag).

Formandsberetningen blev godkendt.

 

Ad 3 + 4: Regnskab og budget blev fremlagt.

-          207 medlemmer – op fra 185 i 2014

-          26 medlemmer i ungdomsklub

-          Underskud i Tutten skyldes der er givet tilskud til afslutningstur til fodbold piger.

-          Pænt overskud i fodbold ca. 5800

-          Gymnastik – Pakour i fremgang, øvrige lidt tilbage.

-          Overskud på ca. 2200 kr – svarer stort set til overskud fra gymnastik opvisningen

-          Ungdomsklub har fået tilskud på 20.000 fra hovedkassen. Øvrige 5.000 sat af til 2016.

-          Fået 16.000 i tilskud fra kommunen – engangsbeløb.

-          Trim – lille overskud på 400 kr

-          Blad – omkostninger stiger til trykning – antal sider stiger også lidt.

-          Støtteudvalg flot overskud på ca. 32.500. Andespil haft ekstra stort overskud i år på 11.000.

-          Samlet overskud i sportslige aktiviteter på ca. 17.000.

-          Hovedkassen – stigning i grundkontingent – blev sat op sidste år

-          Renter ned – gammel ordning med ekstra høje renteindtægter udløb sidste år

-          Øvrige indtægter – stor del er Energi Fyn

-          Samlet overskud i klubben på ca. 600 kr

 

Der blev talt om Dankort vs MobilePay/Swipp. Dankort er pt. nødvendigt for at give bedste mulighed ved salg i Tutten samt til brug ved Bøllefest mv. Klubben ser på mobile løsninger som kan kører sammen med Dankort.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5: 1 forslag.

Forslag fra hovedbestyrelse om ændring af kontingent for:

-          Herre indendørs – ændres til 200 kr. - godkendt

 

Ad 6: Udgår – ikke på valg i år

 

Ad 7: Tove modtog genvalg.

 

Ad 8: Ikke-idrætslige afdelinger på valg:

-          Blad: Rene modtog genvalg.

-          Støtteudvalg: Rene modtog genvalg.

-          Ungdomsklub: Anita Christiansen valgt som formand.

 

Ad 9: Afdelingsbestyrelser:

-          Fodbold: Michael Kjær-Hansen, Majbritt Andersen (Dameholdet), Lasse Thomsen, Ruben Risak

-          Gymnastik: Kaja Hartmann (formand), Jannie Bahrt Rasmussen, Henrik Thomsen, Berit Kortbæk, Trine Skjellerup Hansen, Christina Berlin Rasmussen

-          Trim: Amy Skibsted (formand), Bent Andersen, Poul Hansen, Ivan Godskesen, Lise Hedelund

-          Blad: Rene Henriksen (formand), Bent Andersen

-          Støtteudvalg: Rene Henriksen (formand), Ole Christensen, Flemming Hansen, Michael Hansen

 

Ad 10: Lars modtog genvalg.

 

Ad 11: Niels modtog genvalg.

 

Ad 12: Evt.

-          Ønske om nøgle til infoskab til alle afdelingerne, så der bedre kan komme information op

-          Nye magneter til skab – stærke

-          Spørgsmål vedr. renovering af klublokaler – det tages op i Centerforeningen som står for lokalerne

-          Nyt tiltag i klubben: Dans starter i foråret

 

Børge takkede for god ro og orden.

 

 

Referat: Rene Henriksen


Klubben

Nyheder

Der er ingen aktive nyheder for denne afdeling!

Nyeste billeder

Det sker i klubben

Ingen kommende events i denne afdeling!
 

Skallebølle Sportsklub
- Gå til forsiden
- Hovedbestyrlesen
- Vedtægter
- Links
Fodbold
- Fodboldudvalget
- Trænere i fodbold
- Nyheder fra fodbold
- Se billeder i galleriet
- Se kampplan
Gymnastik
- Gymnastikudvalget
- Mød vores trænere
- Se billeder i galleriet
- Se vores hold
- Nyheder fra gymnastik
Trim
- Trimudvalget
- Find løbeplaner
- Nyheder fra trim
Støtteudvalget
- Udvalget
- Bøllefesten
- Andespil
- Årets julemesse
- Nyheder fra støtteudvalget


Skallebølle Sportsklub • Kelstrupvej 84 • 5492 Vissenbjerg Website & CMS © ntkr.com I/S