Klubben Fodbold Gymnastik Trim Støtteudvalg Bøllebladet
Online tilmelding

Hovedbestyrelsen
Galleri
Nyhedsarkiv
Kalender

Vedtægter
Find vej

Links
Referater

Referat Generalforsamling 2015

Referat generalforsamling for Skallebølle Sportsklub d. 18. februar 2015

 

1.       Valg af dirigent og stemmetæller

2.       Formandsberetning til godkendelse

3.       Regnskabsaflæggelse til godkendelse

4.       Kommende års budget til orientering

5.       Indkomne forslag – herunder kontingentfastsættelse

6.       Valg af formand i ulige år – Henrik Hansen genopstiller

7.       Valg af kasserer i lige år – Udgår i år

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer   

-          Repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år

-          Repræsentanter for ikke-idrætslige udvalg i lige år

9.       Godkendelse af afdelingsbestyrelser

10.   Valg af 1 revisor

11.   Valg af 1 revisorsuppleant

12.   Eventuelt

 

Ad 1: Peter Skibsted blev valgt som dirigent.

Jess og Poul valgt som stemmetællere.

 

Ad 2: Formandsberetning blev læst op (se bilag).

Spørgsmål i forbindelse med formandsberetning:

-          Spørgsmål til træningssted for ”DreamTeam” i fodbold. Hvorfor der ikke spilles i Skallebølle? Beslutningen er tager i SSV. Brian fra fodbold kan kontaktes for yderlig information/spørgsmål.

-          Trim tilføjede vedr. gruppen af løbere man har kontakt med, at de er klar til at hjælpe, men mangler tilbagemelding fra gruppen. Mads vil prøve at skaffe en dato for et startmøde mellem gruppen og Trim.

 

Formandsberetningen blev godkendt.

 

Ad 3 + 4: Regnskab og budget blev fremlagt.

-          Bankkonto med 300.000+ er låst med en højere rente.

-          Aktier er faldet lidt

-          Udgifter steget i Tutten bl.a. grundet Dankort maskine. Alternativer til Dankort blev omtalt. Ikke store muligheder for besparelser.

-          Tutten har givet til fodbold tur.

-          Gymnastik – mange til Hit Fit Dance

-          Zumba trænerudgifter er faldet en del.

-          Udgifter til træningstøj i gymnastik er for 2 gange i 2014, da der købes ind på forskellige tidspunkter i løbet af sæsonen.

-          Trim har haft en nedgang på 2 medlemmer

-          Blad – udgifter sat af til omdeling er ”worst-case” i budget

-          I forbindelse med bladet, blev der nævnt at nogle husstande ikke modtager bladet – information til omdelerne at ”Nej tak til reklamer” ikke betyder nej til bladet. Der er ikke nok blade til industriområdet – det skal der også ses på.

-          Støtteudvalget havde ikke nogen julemesse i 2014 – afspejlet i lavere indtægt i 2014.

-          Der arbejdes på ny julemesse i 2015 under nyt koncept.

-          Hovedkassen – alle trænere og hjælpere betaler nu grundkontingent – tidligere har det ikke været tilfældet.

-          Omkostninger til møder omfatter bl.a. formandskursus

-          Øvrige udgifter er bl.a. IT systemer (regnskab) og Dankort aftale/terminal

-          Medhjælperfest i 2014 var en del af fællesspisningen ved Bøllefesten.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 5: 2 forslag.

Forslag fra hovedbestyrelse om ændring af kontingent for:

-          Grundkontingent ændres fra 40 til 50 kr for børn og fra 80 til 100 kr for voksne – godkendt

-          Sommergymnastik kontingent forhøjes fra 100 til 125 kr pr. sæson – godkendt

-          Fastsættelse af kontingent for Parkour – 45 min for 300 kr pr. sæson og 75 min for 400 kr pr. sæson – godkendt.

 

Forslag om oprettelse af ny ungdomsklub underlagt sportsklubben. Peter Skibsted oplyste at iflg. vedtægterne skulle beslutningen tages af hovedbestyrelsen, da det ikke krævede generalforsamlingens godkendelse. Gruppen bag ungdomsklubben præsenterede projektet for generalforsamlingen.

Forventet start for klubben er oktober 2015. Lokaler, vagtplan er på plads. Lokalerne bliver kun til klubaktiviteter.

 

Ad 6: Henrik modtog genvalg

 

Ad 7: Udgår – ikke på valg i år

 

Ad 8: Idrætslige afdelinger på valg:

-          Fodbold: Brian modtog genvalg.

-          Gymnastik: Kaja modtog genvalg.

-          Trim: Amy modtog genvalg.

 

Ad 9: Afdelingsbestyrelser:

-          Fodbold: Brian Thomsen (formand), Lasse Thomsen, Ruben Risak

-          Gymnastik: Kaja Hartmann (formand), Henrik Thomsen, Berit Kortbæk, Jannie Rasmussen

-          Trim: Amy Skibsted (formand), Bent Andersen, Poul Hansen, Ivan Godskesen

-          Blad: Rene Henriksen (formand), Bent Andersen

-          Støtteudvalg: Rene Henriksen (formand), Ole Christensen, Flemming Hansen, Michael Hansen

 

Ad 10: Steen Jæger på valg – Steen stiller ikke op igen.

Jennie blev valg.

 

Ad 11: Niels valgt sidste år

 

Ad 12: Evt.

-          Spørgsmål stillet til visioner for klubbens formue. Ingen direkte planer i klubben for brug af formuen. Det blev forklaret at formuen er med til at holde klubben kørende og der i år kun var et lille overskud pga. renterne fra formuen.

-          Der blev nævnt rygter som gik på at der ikke må bruges penge i klubben. Bestyrelse forklarede at man ikke kunne genkende dette, da der bliver brugte penge til udstyr og kurser når der er ønsker om det. Der hvor der bliver bremset lidt er ved udgifter til arbejdskraft.
Afdelingerne har i deres budget ofte afsat penge til de forskellige ting og skal derfor ikke have godkendt tingene i hovedbestyrelsen først. Skulle der være brug for ekstrabevillinger, så tages det altid op i hovedbestyrelsen.
Generelt lød det som om nogle ønsker/informationer aldrig nåede frem til bestyrelserne – og bestyrelserne måske ikke har været gode nok til at informere om nyt ting der er købt ind. Bedre information om nykøb og brug af midler kan være en løsning.

-          Spørgsmål til mærkning af overskud fra Bøllefest til bestemte aktiviteter. Samlet set er det svært, da overskud er meget skiftende, og pengene er med til at holde den generelle drift og evt. ekstra bevillinger til afdelingerne.

-          Generelt ønske om bedre information når der bruges penge, så det kan ses at der sker noget.

-          Det store overskud i klubben er kommet over få år via få store overskud fra Bøllefest.

-          Facebook mangler indslag fra afdelingerne

-          Pengene i klubben skal gerne ud og arbejde – men klubbens drift skal kunne hvile i sig selv først.

-          Spørgsmål til manglende udstyr i gymnastik. Der er kommet nyt udstyr til gymnastik - men igen mangel på information omkring de har fået tingene.

-          Forslag om brug af en professionel tekstforfatter til at lave info breve der kan omdeles i Skallebølle. Ruben har en mulig kontakt – Torben Svane.

-          Forslag til at borgere ikke kunne spørges om hvad de kunne tænke sig – det er lidt det ABCD forløbet i efteråret er gået på.

-          Branding gruppe fra ABCD forløb arbejder på bedre kommunikation for området som helhed – herunder også sportsklubben.

-          Forslag til at afdelingerne i sportsklubben kunne høre de enkelte underafdelinger om der er noget de mener de mangler.

-          Opfordring til visioner – bedre kommunikation for at undgå

Klubben

Nyheder

Der er ingen aktive nyheder for denne afdeling!

Nyeste billeder

Det sker i klubben

Ingen kommende events i denne afdeling!
 

Skallebølle Sportsklub
- Gå til forsiden
- Hovedbestyrlesen
- Vedtægter
- Links
Fodbold
- Fodboldudvalget
- Trænere i fodbold
- Nyheder fra fodbold
- Se billeder i galleriet
- Se kampplan
Gymnastik
- Gymnastikudvalget
- Mød vores trænere
- Se billeder i galleriet
- Se vores hold
- Nyheder fra gymnastik
Trim
- Trimudvalget
- Find løbeplaner
- Nyheder fra trim
Støtteudvalget
- Udvalget
- Bøllefesten
- Andespil
- Årets julemesse
- Nyheder fra støtteudvalget


Skallebølle Sportsklub • Kelstrupvej 84 • 5492 Vissenbjerg Website & CMS © ntkr.com I/S