Klubben Fodbold Gymnastik Trim Støtteudvalg Bøllebladet
Online tilmelding

Hovedbestyrelsen
Galleri
Nyhedsarkiv
Kalender

Vedtægter
Find vej

Links
Referater

Referat Generalforsamling 2014

Referat Generalforsamling

Onsdag d. 12. februar 2014

 

Dagsorden:

1.         Valg af dirigent og stemmetællere.

2.         Formandsberetning til godkendelse.

3.         Regnskabsaflæggelse til godkendelse.

4.         Kommende års budget til orientering.

5.         Indkomne forslag – Herunder kontingentfastsættelser.

6.         Valg af formand, Robert Larsen fratræder.

7.         Valg af kasserer i lige år.

8.         Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                    - repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år.

                    - repræsentanter for ikke-idrætslige afdelinger i lige år..

9.         Godkendelse af afdelingsbestyrelser.

10.       Valg af 1 revisor.

11.       Valg af 1 revisorsuppleant.

12.       Eventuelt.

 

Ad 1: Peter Skibsted blev valgt som dirigent samt stemmetæller.

 

Ad 2: Formandsberetning blev godkendt (se bilag).

 

Ad 3: Tove gennemgik årets resultat.

Fodbold:

Der er brugt penge til renovering af omklædning.

Et lille overskud på ca. 4000 kr.

 

Gymnastik:

Ca. 13000 i underskud. Stort fald i antal medlemmer.
Udgifter til trænere udbetales i slutningen af sæsonen (forår – sæson 12-13), og indtægter fra medlemmer opkræves i starten af sæson (efterår - sæson 13-14) – derfor store trænerudgifter selvom der ikke er antal hold er faldet.

Der er lavet nyanskaffelser samt været afholdt kurser.

 

Trim: Lille plus på 400 kroner – kører som normalt.

 

Blad: Lavere underskud end forventet skyldes der var et blad mindre end normalt.

 

Støtteudvalg:

Fint overskud ved de forskellige aktiviteter.

 

Hovedkassen:

Gode renter på en ny konto i Totalbanken.

Øvrige indtægter er bl.a. fra Energi Fyns Support El (ca. 1900).

Nyanskaffelser er ny computer og printer til formand.

Der er skiftet til nyt regnskabsprogram. Der har været en periode med udgifter til både det nye og det gamle program (øvrige udgifter).

 

Regnskabet blev godkendt.

Kopi af regnskab ønskes omdelt ved bordene inden start på generalforsamling næste år.

 

Ad 4: Budget blev gennemgået.

Hovedkasse – forsikringer er betalt forskudt – derfor forskellige tal år til år.

Hovedkasse – nyanskaffelser – der overvejes indkøb/leje af Dankort terminal.

 

 

Ad 5: Ingen forslag modtaget

 

Ad 6: Robert Larsen fratræder som formand.

Henrik Hansen blev valgt som formand for en periode på et år.

 

Ad 7: Tove er på valg.

Tove modtog genvalg.

 

Ad 8: Repræsentanter for ikke-idrætslige afdelinger er på valg i lige år:

Rene Henriksen indstilles fra bladudvalget.  

Rene Henriksen indstilles fra Støtteudvalget.

 

Ad 9: Afdelingsbestyrelser:

Bestyrelsen i blad:                     Rene Henriksen (formand)    Bent Andersen

Bestyrelsen i støtteudvalg:    Rene Henriksen (formand)    Ole Christensen

                                                          Michael Andersen                     Flemming Hansen

 

Bestyrelsen i gymnastik:         Kaja Hartmann (formand)      Henrik Thomsen

                                                          Berit                                                Jannie Hartmann

 

Bestyrelsen i fodbold:              Brian Thomsen (formand)      Ruben Risak

                                                          Lasse Thomsen                          

 

Bestyrelsen i trim:                     Amy Skibsted (formand)        Poul Hansen

                                                          Ivan Godskesen                         Bent Andersen

 

Afdelingsbestyrelserne blev godkendt.

 

Ad 10: Brian Urban ønsker ikke genvalg. Lars Hansen blev valgt.

 

Ad 11: Niels Drejergård blev valgt.

 

Ad 12: Evt.

-          Forslag om en slags ”Åbent Hus” i foreningen – præsentation af hvad afdelingerne laver.

-          Feedback møder – hvad mangler vi i klubben / hvad kan vi gøre bedre – samlet møde for alle afdelinger – evt i forbindelse med en slags åbent hus.

-          Bedre info omkring hvad Trim kan tilbyde blev efterspurgt

-          Facebook profil for klubben – brug af sociale platforme til at skabe bedre kontakt for medlemmerne

-          Myter skal aflives – omkring egne afdelinger og andre foreninger i området

-          Spørgsmål omkring fodbold serie 5 brug af baner – de har tidligere fået lov til at bruge baner i Skallebølle, selvom holdet ikke holdt til her.

-          Tonsehold – aflyst grundet mangel på tilmeldte

-          Ønske omkring møde før og efter Bøllefest omkring ideer / evaluering. Det blev oplyst at der holdes møder, men der ikke kommer nogle til dem – Støtteudvalget prøver at få bedre information omkring møderne ud.

 

Peter takkede for god ro og orden.

Robert sluttede af med at takke for hjælp og deltagelse.

 

Referent: Rene Henriksen

 

Bilag:

Formandsberetning 2013

Formandsberetning ved generalforsamling år 2014.
Ja så er endnu et år gået for Skallebølle Sportsklub. Gode som dårlige ting er der sket for klubben. Jeg vil gerne starte med at fortælle om en af de dårlige, nemlig at vores medlemstal er faldet drastisk. Det er gymnastikafd. det er gået ud over. Fra 161 medlemmer til 76. Medlemstallet i alt er faldet fra 253 til 167. Det skyldes at børnezumba er blevet nedlagt og mange har flyttet deres sport til Vissenbjerg.
Ellers kan jeg fortælle lidt om de enkelte afdelinger og lad os starte med gymnastik afd. En ny nedspringsmåtte (soft top) blev bevilget. 4000 kr for nyt betræk. Der er i øjeblikket seks gymnastikhold og vi har haft to piger på kursus 1. Vores store problem ang. springgymnastik er hvis Vagn stopper til sommer, og vi håber selvfølgelig at han fortsætter, men helbredet kommer i første række. En stor tak til alle i gym. afdelingen for arbejdet igennem året.
Hvad fodboldafdelingen angår har Brian bla. haft nogle problemer med bolde som blev skudt ud i det blå (grønne) nemlig i hegnet, da gartnerne ikke havde studset det så man kunne finde dem igen. Kommunen har dog kompenseret med  nye bolde. Ungdommen træner og spiller med SSV Højfyn og damer og oldboys herhjemme. I sidste sæson sluttede damerne som nr. 2 og oldboys midt i rækken. Også en stor tak til alle i fodbold for sidste år.
Trimafdelingen hviler jo i sig selv. De står fast på 16 medlemmer. Medlemmer som vi i år 2013 kunne være stolte af. De gav nemlig fra deres EGEN kaffekasse kr. 4000 til Danske Hospitalsklovne. Så tak for det. Superflot.
Selve Bøllefesten gik rigtig godt i 2013. Rene som er manden der leder og fordeler arbejdet før, under og efter er i hvert fald meget tilfreds. Der var lidt problemer med vognene da de skulle frem og tilbage men ikke mere end at det kunne klares. Årets Bølle blev kåret og det blev Michael Andersen. En STOR tak til støtteudvalget og alle som hjalp på festpladsen.
Lideledes ved Andespillene kørte det på skinner og overskuddet var pænt. Julemessen er jo et must og det fik også rigtig godt.
Jeg vil også lige nævne at vi nu har hjertestarter hængende udenfor ved indgang til omklædning til gymnastiksal. Der har været afholdt to kurser i hjerterstarter. Jeg håber selvfølgelig ikke at nogen får brug for den, men godt at den er der.
Til slut vil jeg gerne takke alle de frivillige som har hjulpet klubben gennem år 2013 og samtidig vil jeg også takke de rare mennesker som jeg har arbejdet sammen i det år jeg var formand. Tak til alle og held og lykke til den nye formand.
 


Klubben

Nyheder

Der er ingen aktive nyheder for denne afdeling!

Nyeste billeder

Det sker i klubben

Ingen kommende events i denne afdeling!
 

Skallebølle Sportsklub
- Gå til forsiden
- Hovedbestyrlesen
- Vedtægter
- Links
Fodbold
- Fodboldudvalget
- Trænere i fodbold
- Nyheder fra fodbold
- Se billeder i galleriet
- Se kampplan
Gymnastik
- Gymnastikudvalget
- Mød vores trænere
- Se billeder i galleriet
- Se vores hold
- Nyheder fra gymnastik
Trim
- Trimudvalget
- Find løbeplaner
- Nyheder fra trim
Støtteudvalget
- Udvalget
- Bøllefesten
- Andespil
- Årets julemesse
- Nyheder fra støtteudvalget


Skallebølle Sportsklub • Kelstrupvej 84 • 5492 Vissenbjerg Website & CMS © ntkr.com I/S