Klubben Fodbold Gymnastik Trim Støtteudvalg Bøllebladet
Online tilmelding

Hovedbestyrelsen
Galleri
Nyhedsarkiv
Kalender

Vedtægter
Find vej

Links
Referater

Referat Generalforsamling 2010

Dagsorden:
1.     Valg af dirigent og stemmetællere.
2.     Formandsberetning til godkendelse.
3.     Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
4.     Kommende års budget til orientering.
5.     Indkomne forslag – Herunder kontingentfastsættelser.
6.     Valg af formand i ulige år.
7.     Valg af kasserer i lige år – Steen Jæger på valg.
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     - repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år.
     - repræsentanter for ikke-idrætslige afdelinger i lige år..
9.    Godkendelse af afdelingsbestyrelser.
10.     Valg af 1 revisor.
11.     Valg af 1 revisorsuppleant.
12.     Eventuelt.

Ad 1: Carsten Kjærsgaard blev valgt som dirigent. Martin og Mette blev valgt til stemmetæller.

Ad 2: Formandsberetning blev godkendt uden bemærkninger (se bilag).

Ad 3: Steen forklarede om økonomien i klubben – året har givet et nul-resultat for sportsklubben.
Der er købt nyt udstyr i fodbold: kridtmaskine samt vandhaner ved omklædningsrummet.
Tutten har givet gaver til fodbold og købt nye køleskabe.
Bladets omkostninger til uddeling af blad er forsvundet, da fodbold nu deler bladet ud.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Budget blev gennemgået.
Det blev forklaret at beløb afsat til nyanskaffelser i hovedbestyrelsen er til uforudsete ting – der er pt. ingen planer om indkøb.
Budget blev godkendt.

Ad 5: Forslag til ændring af kontingent for fodbold:
Ungdom: stiger fra 540 til 550 kr. årligt (inkl. indendørs)
Dame senior: stiger fra 450 til 700 kr. årligt (sammenlægning af udendørs og indendørs)
Herre senior: stiger fra 750 til 850 kr. årligt
Old boys: stiger fra 590 til 600 kr. årligt.
Betalingerne vil blive delt i 2 (ungdom undtaget).
Forslaget blev vedtaget.

Ad 6: Udgår

Ad 7: Steen Jæger ønsker ikke genvalg grundet manglende tid.
Tove Badsberg blev valgt som ny kasserer.
Steen Jæger sørger for god overgang og vil hjælpe Støtteudvalget med arbejdet i kontorvognen under Bøllefesten.


Ad 8: Repræsentanter for ikke-idrætslige afdelinger er på valg i lige år:
Bestyrelsen i blad:    Johnny Pedersen    Torben Jensen
        Bent Andersen    Rene Henriksen (formand)

Bestyrelsen i støtteudvalget:    Ole Christensen    Jonas Hartmann
        Knud-Erik Jensen    Rene Henriksen (formand)

Ad 9: Per Jensen stopper i fodbold.
Arne Larsen stopper i trim. Trim har fået ny formand, Ivan.
Majbritt Himmelstrup stopper i gymnastik, Henrik Thomsen bliver ny kontaktperson til hovedbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelserne blev godkendt.

Ad 10: Brian Urban blev valgt som revisor.

Ad 11: Carsten Kjærsgaard blev valgt til revisorsuppleant.

Ad 12: Der blev stillet spørgsmål til det nye samarbejde i fodbold mellem Skallebølle, Skalbjerg og Vissenbjerg vedr. ungdomsholdene under navnet SSV Højfyn. Kontingenter kommer til klubben som tidligere. Holdene vil træne som tidligere. Det er mangel på spillere i de enkelte områder der gør samarbejdet nødvendigt for at kunne stille hele hold.

Jette Balling stopper i Tutten.
 


Klubben

Nyheder

Der er ingen aktive nyheder for denne afdeling!

Nyeste billeder

Det sker i klubben

Ingen kommende events i denne afdeling!
 

Skallebølle Sportsklub
- Gå til forsiden
- Hovedbestyrlesen
- Vedtægter
- Links
Fodbold
- Fodboldudvalget
- Trænere i fodbold
- Nyheder fra fodbold
- Se billeder i galleriet
- Se kampplan
Gymnastik
- Gymnastikudvalget
- Mød vores trænere
- Se billeder i galleriet
- Se vores hold
- Nyheder fra gymnastik
Trim
- Trimudvalget
- Find løbeplaner
- Nyheder fra trim
Støtteudvalget
- Udvalget
- Bøllefesten
- Andespil
- Årets julemesse
- Nyheder fra støtteudvalget


Skallebølle Sportsklub • Kelstrupvej 84 • 5492 Vissenbjerg Website & CMS © ntkr.com I/S