Klubben Fodbold Gymnastik Trim Støtteudvalg Bøllebladet
Online tilmelding

Hovedbestyrelsen
Galleri
Nyhedsarkiv
Kalender

Vedtægter
Find vej

Links
Referater

Referat Generalforsamling 2011

Dagsorden:
1.     Valg af dirigent og stemmetællere.
2.     Formandsberetning til godkendelse.
3.     Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
4.     Kommende års budget til orientering.
5.     Indkomne forslag – Herunder kontingentfastsættelser.
6.     Valg af formand i ulige år.
7.     Valg af kasserer i lige år.
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     - repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år.
     - repræsentanter for ikke-idrætslige afdelinger i lige år..
9.    Godkendelse af afdelingsbestyrelser.
10.     Valg af 1 revisor.
11.     Valg af 1 revisorsuppleant.
12.     Eventuelt.

Ad 1: Peter Skibsted blev valgt som dirigent. Heidi Jacobsen og Karin Svensson som stemmetællere.

Ad 2: Formandsberetning blev godkendt (se bilag). Fodbold Damer har fint fremmøde.

Ad 3: Tove gennemgik årets resultat.
Fodbold får penge retur fra SSV Højfyn – kommer dog først i næste regnskabsår (15.000).
Zumba giver øget kontingent i gymnastik, men tilsvarende stigning i trænerudgifter.
Trim har haft dobbelt opkrævning af kontingent i 2010, da opkrævningen var forsinket året før.
Støtteudvalgets resultat trækkes ned af musikanlæg som blev skadet ved Bøllefesten, samt etablering af ekstra strømtavle.
Hovedkassen: der er købt computer til kassereren.
Kontingent er inde for alle – undtaget en enkelt forboldspiller.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Budget blev gennemgået.
Det blev forklaret at beløb afsat til klubbens jubilæum samt Støtteudvalget har afsat penge til ny hoppeborg samt vedligeholdelse af vogne.
Der blev spurgt til om afdelinger skulle kører med overskud – det skal de ikke, men det ses gerne at afdelingen dækker sig selv. Hvis der bliver brug for yderligere i løbet af året, tages det med til hovedbestyrelsesmøder, hvor der kan bevilliges ekstra.
Budget blev godkendt.

Ad 5: Der er ikke modtaget forslag. Kontingent fastholdes.

Ad 6: Lars Hansen er på valg – Lars modtog genvalg

Ad 7: UdgårAd 8: Repræsentanter for idrætslige afdelinger er på valg i ulige år:
Bestyrelsen i trim:    Ivan Godskesen (formand)    Paul Hansen
            Børge Christensen    Bent Andersen
            Lis Habermann

Bestyrelsen i gymnastik:    Henrik Thomsen (formand)    Lise Hedelund
        Majbrith Jæger    Louise Tegl
        Kaja Hartmann

Bestyrelsen i fodbold:    Brian Thomsen (formand)    Ruben Risak
Fodbold har fuldmagt til at finde yderligere medlemmer.


Ad 9: Se pkt. 8
Afdelingsbestyrelserne blev godkendt.

Ad 10: Steen Jæger blev valgt som revisor.

Ad 11: Børge Christensen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 12: Fodbold damer fortalte at de fremover spiller i nye uniformer lilla/sort, og målmanden i pink. Tutten er sponsor på uniformerne.

Der blev spurgt ind til klubbens synlighed. Evt. nedsættelse af PR udvalg. Følgende tiltag er i gang:
-    Ny hjemmeside med flere funktioner
-    Bedre til at sende pressemeddelelser ud

Problemer med vores opslagstavle – magneter holder ikke så godt. Der sættes en almindelig opslagstavle ind i skabet.

Evt. varsling vedr. møder (generalforsamling) via mail/sms.

Ruben vil gerne hjælpe med at finde fonder/legater som kan søges, hvis en anden vil skrive selve ansøgningerne.

Lars takkede afgående og nuværende afdelingsmedlemmer.
 


Klubben

Nyheder

Der er ingen aktive nyheder for denne afdeling!

Nyeste billeder

Det sker i klubben

Ingen kommende events i denne afdeling!
 

Skallebølle Sportsklub
- Gå til forsiden
- Hovedbestyrlesen
- Vedtægter
- Links
Fodbold
- Fodboldudvalget
- Trænere i fodbold
- Nyheder fra fodbold
- Se billeder i galleriet
- Se kampplan
Gymnastik
- Gymnastikudvalget
- Mød vores trænere
- Se billeder i galleriet
- Se vores hold
- Nyheder fra gymnastik
Trim
- Trimudvalget
- Find løbeplaner
- Nyheder fra trim
Støtteudvalget
- Udvalget
- Bøllefesten
- Andespil
- Årets julemesse
- Nyheder fra støtteudvalget


Skallebølle Sportsklub • Kelstrupvej 84 • 5492 Vissenbjerg Website & CMS © ntkr.com I/S