Klubben Fodbold Gymnastik Trim Støtteudvalg Bøllebladet
Online tilmelding

Hovedbestyrelsen
Galleri
Nyhedsarkiv
Kalender

Vedtægter
Find vej

Links
Referater

Referat Generalforsamling 2012

Dagsorden:
1.     Valg af dirigent og stemmetællere.
2.     Formandsberetning til godkendelse.
3.     Regnskabsaflæggelse til godkendelse.
4.     Kommende års budget til orientering.
5.     Indkomne forslag – Herunder kontingentfastsættelser.
6.     Valg af formand, Lars Hansen fratræder.
7.     Valg af kasserer i lige år.
8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     - repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år.
     - repræsentanter for ikke-idrætslige afdelinger i lige år..
9.    Godkendelse af afdelingsbestyrelser.
10.     Valg af 1 revisor.
11.     Valg af 1 revisorsuppleant.
12.     Eventuelt.

Ad 1: Peter Skibsted blev valgt som dirigent. Kaja Hartmann og Lise Hedelund som stemmetællere.

Ad 2: Formandsberetning blev godkendt (se bilag).

Ad 3: Tove gennemgik årets resultat.
Underskud i 2011 på ca. 38.000 kroner – skyldes mest afholdelse af jubilæumsaktiviteter samt støtteudvalgs indkøb af ny hoppeborg.
Kontingent i gymnastik er højt grundet sen udsendelse af opkrævning i et gymnastikhold.
Fodbold – penge retur fra SSV Højfyn er bogført under ”Øvrige udgifter”.
Kridtpenge kommer ind.
Gymnastik, stor fremgang i medlemmer. Højere træneromkostninger skyldes Zumba – billigere næste år.
Tøj til opvisning – der er købt ind til 2 sæsoner i et regnskabsår.
Trim – overskud igen.
Støtteudvalg – stigning i overskud i alle aktiviteter. Hoppeborg samt pandekagehus under diverse udgifter.
Hovedkassen – aktiver i Totalbanken falder i værdi. Øvrige udgifter – bl.a. regnskabsprogram (ca. 5000/år) – nyt program overvejes.
Det blev oplyst at tilskud for medlemmer under 18 år kommer bagud. Tilskud for 2011 kommer først ind i 2012.
Stigningen i kontingent i fodbold skyldes medlemsfremgang.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Budget blev gennemgået.
Forventet overskud i klubben på ca. 6000 kroner.
Øvrige budgettal fremgår af regnskabet – se bilag.

Ad 5: Der er ikke modtaget forslag. Kontingent fastholdes.

Ad 6: Lars Hansen fratræder af personlige årsager.
Ivan Godskesen tiltræder som formand frem til næste generalforsamling.

Ad 7: Kasserer Tove Badsberg er på valg. Tove modtog genvalg.

Ad 8: Repræsentanter for ikke-idrætslige afdelinger er på valg i lige år:
Lars Hansen træder ind i bladudvalget og tager kontakten til hovedbestyrelsen.
Rene Henriksen indstilles fra støtteudvalget.

Ad 9: Afdelingsbestyrelser:
Bestyrelsen i blad:    
 - Rene Henriksen (formand)
 - Bent Andersen
 - Lars Hansen

Bestyrelsen i støtteudvalg:    
 - Rene Henriksen (formand)    
 - Ole Christensen
 - Michael Andersen    
 - Flemming Hansen
 - Jonas Hartmann

Bestyrelsen i gymnastik:    
 - Kaja Hartmann (formand)    
 - Lise Hedelund
 - Henrik Thomsen    
 - Mette Larsen

Bestyrelsen i fodbold:    
 - Brian Thomsen    
 - Ruben Risak
 - Lasse Thomsen    
 - Anders Broe

Bestyrelsen i trim:    
 - Poul Hansen        
 - Lis Habermann
 - Børge Christensen    
 - Bent Andersen
Samt en ukendt person – trim får fuldmagt til at vælge en ekstra til bestyrelse

Afdelingsbestyrelserne blev godkendt.

Ad 10: Brian Urban modtager genvalg.

Ad 11: Jennie blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 12: Evt.
Ny fest ala Jubilæumsfesten blev efterlyst – klubben kunne oplyse at man stærkt overvejer afholdelse af fest igen til næste år, februar måned.

Bladuddeling, penge for omdeling af blade – Ruben mener det vil lette bemanding af ruter. Bladudvalg taler videre med Ruben omkring dette.

Klubbens nye formand Ivan præsenterede sig selv for de fremmødte.

Forslag om indkøb af mobiltelefon til formanden, så det er muligt at holde privat og klub adskilt. Telefon samt nummer skulle så altid følge klubbens formand. Dette kan tages op af hovedbestyrelsen.

Blad oplyste, at man arbejder på fornyelse samt mere indhold i de enkelte blade – fra det første nummer i år. Efterlyste mere materiale til at sætte i bladet.

Forslag om oprettelse af nyhedsbrev på hjemmeside – dette er allerede under forberedelse.

Lars takkede for samarbejdet.

Peter takkede for god ro og orden, samt takkede Lars.


Referent: Rene Henriksen

 


Klubben

Nyheder

Der er ingen aktive nyheder for denne afdeling!

Nyeste billeder

Det sker i klubben

Ingen kommende events i denne afdeling!
 

Skallebølle Sportsklub
- Gå til forsiden
- Hovedbestyrlesen
- Vedtægter
- Links
Fodbold
- Fodboldudvalget
- Trænere i fodbold
- Nyheder fra fodbold
- Se billeder i galleriet
- Se kampplan
Gymnastik
- Gymnastikudvalget
- Mød vores trænere
- Se billeder i galleriet
- Se vores hold
- Nyheder fra gymnastik
Trim
- Trimudvalget
- Find løbeplaner
- Nyheder fra trim
Støtteudvalget
- Udvalget
- Bøllefesten
- Andespil
- Årets julemesse
- Nyheder fra støtteudvalget


Skallebølle Sportsklub • Kelstrupvej 84 • 5492 Vissenbjerg Website & CMS © ntkr.com I/S