Klubben Fodbold Gymnastik Trim Støtteudvalg Bøllebladet
Online tilmelding

Hovedbestyrelsen
Galleri
Nyhedsarkiv
Kalender

Vedtægter
Find vej

Links
Referater

Referat Generalforsamling 2013

Referat Generalforsamling

Onsdag d. 13. februar 2013

 

Dagsorden:

1.         Valg af dirigent og stemmetællere.

2.         Formandsberetning til godkendelse.

3.         Regnskabsaflæggelse til godkendelse.

4.         Kommende års budget til orientering.

5.         Indkomne forslag – Herunder kontingentfastsættelser.

6.         Valg af formand, Ivan Godskesen fratræder.

7.         Valg af kasserer i lige år.

8.         Valg af bestyrelsesmedlemmer.

                    - repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år.

                    - repræsentanter for ikke-idrætslige afdelinger i lige år..

9.         Godkendelse af afdelingsbestyrelser.

10.       Valg af 1 revisor.

11.       Valg af 1 revisorsuppleant.

12.       Eventuelt.

 

Ad 1: Poul Hansen blev valgt som dirigent samt stemmetæller.

 

Ad 2: Formandsberetning blev godkendt (se bilag).

 

Ad 3: Tove gennemgik årets resultat.

Fodbold:

Tutten har givet tilskud til bustur (gymnastiks tur til Flying Superkids)

Øvrige indtægter dækker over kridtpenge samt bandereklamer.

Flot overskud.

 

Gymnastik:

Stor fremgang i medlemmer – specielt Zumba.

Stigning i indtægt samt trænerudgifter (Zumba).

Køb af nyt udstyr – madras.

 

Trim: Lille underskud – ellers alt som normalt.

 

Blad: Omkostninger til omdeling af blad for nemmere at kunne finde folk til omdeling.

 

Støtteudvalg:

Andespil samt julemesse giver pænt overskud.

Bøllefesten giver i år et meget lille overskud.

 

Hovedkassen:

Der er tjent penge på aktiver i år.

Udgift til jubilæumsfest.

Der er indkøbt ny computer.

Der er investeret i bænkesæt samt projektor.

Forsikringer: Betalt i andet regnskabsår, derfor lav i år.

 

Generelt et lille underskud på ca. 10.000 i klubben – grundet afholdelse af jubilæumsfesten.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4: Budget blev gennemgået.

Gymnastik laver generalisering i lønningerne, derfor forventet nedgang i lønninger i 2013. Der laves trænerpleje – en lille julehilsen samt gave.

Øvrige budgettal fremgår af regnskabet – se bilag.

 

Ad 5: Der er modtaget forslag om ændring af kontingent fra gymnastikafdelingen.

Børn med 40 kroner til i alt 300 kroner.

Voksne stiger med 80 kroner til i alt 400 kroner.

Forslag om rabat ved deltagelse på flere hold i afdelingen. Betaler for det dyreste hold, og 50% rabat på efterfølgende hold i afdelingen.

Forslaget blev vedtaget – 10 for, 1 imod.

 

Ad 6: Ivan Godskesen fratræder som formand.

Ingen har meldt sig som kandidat til formandsposten. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest om en måned.
Ivan fortsætter som fungerende formand indtil den ekstraordinære generalforsamling.  

 

Ad 7: Ikke på valg i år.

 

Ad 8: Repræsentanter for idrætslige afdelinger er på valg i lige år:

Kaja Hartmann indstilles fra Gymnastik.

Poul Hansen indstilles fra Trim.

Brian Thomsen indstilles fra Fodbold.

 

Ad 9: Afdelingsbestyrelser:

Bestyrelsen i blad:                     Rene Henriksen (formand)    Bent Andersen
                                                          Lars Hansen

 

Bestyrelsen i støtteudvalg:    Rene Henriksen (formand)    Ole Christensen

                                                          Michael Andersen                     Flemming Hansen

 

Bestyrelsen i gymnastik:         Kaja Hartmann (formand)      Kirsten Pedersen

                                                          Henrik Thomsen                         Mette Bechman

                                                          Lise Hedelund

 

Bestyrelsen i fodbold:              Brian Thomsen (formand)      Ruben Risak

                                                          Lasse Thomsen                           Anders Broe

 

Bestyrelsen i trim:                     Poul Hansen (formand)           Lis Habermann

                                                          Ivan Godskesen                         Bent Andersen

 

Afdelingsbestyrelserne blev godkendt.

 

Ad 10: Steen Jæger modtager genvalg.

 

Ad 11: Børge Christensen modtager genvalg.

 

Ad 12: Evt.

Fodbold orienterede om evt. samarbejde på seniorside som ved ungdomshold – SSV. Dog ikke for Damer samt Old Boys.
Samarbejdet vil give mere aktivitet i banerne i Skallebølle. Et hold skal spille fast i Skallebølle. Inden udgifter/indtægter i klubben – men mulighed for øget salg i bod.

Der er søgt om lys til gammel kampbane.

Spørgsmål omkring skur på den nye bane – det er noget vi selv skal lave.

Poul takkede for god ro og orden. 

Referent: Rene Henriksen

 

Bilag:

Formandsberetning 2012

For et år siden tiltrådte jeg som formand for Skallebølle sportsklub, da Lars af personlige grunde valgte at trække sig midt i valgperioden. Jeg var på det tidspunkt forholdsvis ny i klubben og nok (og måske stadig) ukendt for mange klubmedlemmer.

Fra starten har det været en ufordring at finde ud af hvem der gjorde hvad og hvordan man plejede at gøre – til det har jeg haft stor hjælp dels af Lars og i høj grad af Tove.

Året 2012 har ikke budt de store ændringer i forhold til tidligere år. Der er afholdt 9 møder i hovedbestyrelsen. Jeg vil kort referere hvilke emner der har været på dagsordenen. Efter konstituering hvor Rene blev valgt som næstformand og de øvrige udvalgsmedlemmer giver sig selv. Tove var på et DGI kursus som ikke handlede så meget om kassererjobbet, men mere om regler og love, hvilket fik indflydelse på den måde der blev aflønnet på specielt indenfor Zumbatrænere. Kontingentopkrævning er blevet sat i system således at der opkræves to gang om året – en sommeraktivitet og en vinteraktivitet. Bøllefesten er jo også et punkt som der bruges en del tid på i hovedbestyrelsen. I år blev det besluttet at afprøve et nyt lotteri – salget gik nok ikke helt som forventet men det løb rundt– generelt er det blevet meget besværligt med lotteri og for den sags skyld også andespil idet ansøgninger og tilbagemelding til told og skat er omfattende. Efter bøllefesten har vi  evalueret og diskuteret hvad der eventuelt kan gøres bedre for at forbedre overskuddet, som jo ikke har været overvældende. Af andre emner så har bestyrelsen besluttede at give ”gymnastik” tilskud til en ny nedspringsmadras (ca. 16000) og til en tur til ”Flying super Kids” (ca. 5000) – dette har betydet at gymnastik dels kan fastholde/øge medlemstal. Bestyrelsen har bevilliget 25.000 kr. til istandsættelse af køkken i samarbejde med Nøjsomheden og skolen, foreløbig er der betalt 20.000 kr. Bestyrelsen har holdt møde med skolelederen omkring legeplads/opsætning af redskaber – det har vi så efterfølgende valgt at holde os ude af. Det var i store træk nogle af de emner som bestyrelsen har arbejdet med.

Hos fodbold er der ikke sket ændringer i forhold til sidste år. Vi har stadig er godt samarbejde i SSV på ungdomssiden og et damehold og oldboyshold på seniorsiden.

Støtteforeningen har igen fået lavet nogle arrangementer som giver overskud til gavn for klubben. Ikke mindst andespil og julemesse har givet pænt overskud. Bøllefesten, gav dog ikke det store overskud – men er til gengæld er med til at samle byens borgere og klubben medlemmer.

Trim kører uændret med stagnerende medlemstal. Trim har deltaget i eventyrløbet kr. himmelfartsdag og enkelte medlemmer har deltaget i andre løb som f.eks. broløbet.

Gymnastik er nok den afdeling som har haft mest aktivitet i gang. Der er mange hold i gang og en aktiv afdelingsbestyrelse. Zumba for børn og voksne, cirkeltræning, piloksi, gymnastik og springhold for børn samt tonsehold.

Klubbens medlemmer kan takke de gode folk vi har i de enkelte afdelinger for et godt arbejde i 2012. Det er Kaja (gymnastik),  Brian (fodbold), Paul (trim), Rene (støtteforeningen) og ikke mindst Tove (kasserer). Det var først i forbindelse med bøllefesten jeg opdagede hvilket stort arbejde Tove lægger i kassererjobbet.

Da jeg tiltrådte som formand sidste år var det ikke noget jeg havde ønsket. Lars var stoppet midt i valgperioden og jeg sagde modvilligt ja til at fuldføre valgperioden. Som jeg sagde sidste år ville jeg være ”administrator” Jeg har ikke taget initiativ til ændringer eller tiltag i klubben og jeg mener at klubben har brug for en formand som kender klubbens medlemmer og engagerer sig i klublivet. Jeg håber klubben finder en ny formand som vil stå i spidsen for denne gruppe af hårdtarbejdende udvalgsformænd/damer.

Med disse ord vil slutte min beretning

 


Klubben

Nyheder

Der er ingen aktive nyheder for denne afdeling!

Nyeste billeder

Det sker i klubben

Ingen kommende events i denne afdeling!
 

Skallebølle Sportsklub
- Gå til forsiden
- Hovedbestyrlesen
- Vedtægter
- Links
Fodbold
- Fodboldudvalget
- Trænere i fodbold
- Nyheder fra fodbold
- Se billeder i galleriet
- Se kampplan
Gymnastik
- Gymnastikudvalget
- Mød vores trænere
- Se billeder i galleriet
- Se vores hold
- Nyheder fra gymnastik
Trim
- Trimudvalget
- Find løbeplaner
- Nyheder fra trim
Støtteudvalget
- Udvalget
- Bøllefesten
- Andespil
- Årets julemesse
- Nyheder fra støtteudvalget


Skallebølle Sportsklub • Kelstrupvej 84 • 5492 Vissenbjerg Website & CMS © ntkr.com I/S